bengalski tigar


bengalski tigar
• bengal tiger

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bengalski — bèngālskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Bengal i Bengalce SINTAGMA bengalska vatra kemijska smjesa koja vatrometima i signalnim raketama daje obojeni plamen i vizualne učinke; bengalski jezik lingv. novoindijski jezik koji se govori u… …   Hrvatski jezični portal

  • tigar — tìgar m <G tìgra, N mn tìgrovi> DEFINICIJA zool. zvijer (Panthera tigris, Felis tigris) iz porodice mačaka s krznom crvenkastožute boje s poprečnim prugama [bengalski tigar; sibirski tigar] SINTAGMA azijski tigrovi pol. žarg. skupina… …   Hrvatski jezični portal

  • bèngālskī — bèngālsk|ī prid. koji se odnosi na Bengal i Bengalce ∆ {{001f}}∼a vatra kemijska smjesa koja vatrometima i signalnim raketama daje obojeni plamen i vizualne učinke; ∼i tigar zool. Panthera tigris; Bengalski zaljev geogr. dio Indijskoga oceana,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tìgar — tìg|ar m 〈G tìgra, N mn tìgrovi〉 zool. zvijer (Panthera tigris, Felis tigris) iz porodice mačaka s krznom crvenkastožute boje s poprečnim prugama [bengalski ∼ar; sibirski ∼ar] ∆ {{001f}}azijski ∼rovi pol. žarg. skupina istočnoazijskih zemalja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika